جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


تاریخ : 27/5/1381 شماره دادنامه : 174 کلاسه پرونده : 80/56

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 منحصرا" بررسی و تهیه وتنظیم راه کارهای مشارکت مردم و سایر بخشها وایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر تجویز شده است که چون مدلول تبصره مذکور متضمن وضع قاعده آمره درباب افزایش نرخهای مصوب سال 1378 در مورد آب بهاء، آبونمان و سایر خدمات مربوط تا زمان ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، بنابراین بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ه/80/56 13/6/1381
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزارت نیرو
مقدمه : مشاور معاونت امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، گزارش بازرس دفتر سازمان بازرسی کل کشور توسعه طرحهای فاضلاب بازسازی شبکه آب شهری افزایش آب بهاء به صورت موقت و تازمان تشکیل شورای اسلامی شهر مورد نظر قانونگذار بوده و پرداخت آب بهاء به صورت علی الحساب وفق مفاد بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزیر نیرو فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا ابطال بخشنامه فوق الذکر مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات شرکتهای آب وفاضلاب به شوراهای اسلامی شهر محول شده بود ولیکن شوراها در بدو امر به دلیل نبود تجربه ، موفق به تصمیم گیری نشده و کار وصول وجوه آب بهاء معطل مانده بود لذا وزیر نیرو بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 را صادرنمودند که تا آب و فاضلاب بشرح جدول ضمیمه تعیین و به شرکتها ابلاغ که براساس آنها با مشترکین تسویه حساب گردید. وعملا" مفاد بخشنامه بااعلام نرخهای مصوب که ازمشترکین دریافت می شود باید درتعرفه های مربوط که به تصویب کمیته نرخ گذاری استان می رسد ملحوظ گردد ودر این خصوص نظر سازمان بازرسی کل کشور نیز تامین شده است .
حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با کثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
174
تاریخ تصویب :
1381/05/27
تاریخ ابلاغ :
1381/07/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :