جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


تاریخ 30/8/78 شماره دادنامه 316 کلاسه پرونده 77/408

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق قسمت آخر ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کارکنان اداری ثابت آن جمعیت از نظر بازنشستگی مشمول ماده 114 قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند و در تبصره ذیل ماده مذکور تصریح شده است که ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان جمعیت قبل از موعد مقرر تایع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری وتغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد طبق تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی تعیین و به وسیله سازمان تامین اجتماعی برقرار و پرداخت می گردد . و چون بشرح ماده 114 قانون تامین اجتماعی هم ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری کارکنان مشمول این ماده قبل از موعد مقرر تایع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن اعلام گردیده و حسب مقررات اصلاحی و الحاقی ماده 74 قانون استخدامی کشوری مصوب 27 /3/1365 افزایش مدت خدمت ارفاقی منع و منتفی شده است بند 4 بخشنامه شماره 21 مورخ 9/8/1375 سازمان تامین اجتماعی در خصوص برقراری حقوق بازنشستگی کارکنان اداری ثابت جمعیت هلال احمر براساس ماده 77 قانون تامین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری نجف آبادی

مرجع رسیدگی - هیات عمومی دویان عدالت اداری.
شاکی - آقای علی اصغر صبوری
مووضع شکایت و خواسته- ابطال بند 4 بخشنامه شماره 21 مورخ 9/8/1357 سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : جمعیت هلال احمر موجب مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت مصوبه 22/12/74 که در اسسانامه جمعیت تحت عنوان تبصره 2 ماده 23 اضافه شده مبادرت بصدور حکم بازنشستگی اینجانب نموده است . با وجود اینکه جمعیت هلال احمر بدون درخواست و رضایت اینجانب و به حکم قانون مذکور زودتر از موعد بنده را بازنشسته نموده متاسفانه سازمان تامین اجتماعی ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت مصوب 1367 مبنی بر اینکه از نظر بیمه کارکنان جمعیت تابع قانون تامین اجتماعی و مشول ماده 114 این قانون می باشند را نادیده گرفته و بموجب مفاد بند 4 بخشنامه 21 مستمری مورخ 9/8/75 مبنای صدور حکم بازنشستگی را ماده 77 قانون تامین اجتماعی قرارداده حا اینکه در ماده 23 منسوخ گردیده ولی با توجه به تصویب قانون در سال 74 و مقدم بر موخر و با عرض مراتب فوق نظر باینکه بند 4 بخشنامه شماره 21 مستمریها با مفاد قانون اساسنامه جمعیت مصوب 1367 از جهت اعمال ماده 114 برای صدور حکم مستمری مغایرت دارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 21 مستمری مورخ 9/8/1375 سازمان خوانده را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
316
تاریخ تصویب :
1378/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :