جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 10/2/73 شماره دادنامه16 کلاسه پرونده72/245
مرجع رسیدگی .هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . عباس علی پور الشریعه
طرف شکایت . هیات وزیران
موضوع و شکایت خواسته . ابطال ماده 5 از تصویبنامه شماره
466 24/ت 331هـ ـ 19/7/71
مقدمه .شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال ماده 5 از تصویبنامه مورد شکایت را بلحاظ مخالفت با ماده 154 قانون کار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه نسبت به موضوع شکایت و خواسته قبلاً در هیات عمومی بشرح دادنامه شماره 154 ـ 153 مورخ 22/8/72 اتخاذ تصمیم گردیده است موجبی برای طرح مجدد پرونده تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
جمهوری اسلامی ایران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
16
تاریخ تصویب :
1373/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :