جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


تاریخ5/4/69 شماره دادنامه98 کلاسه پرونده 68/47

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به پاسخ واصله از جانب مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران مبنی بر اینکه بخشنامه مورد ترافع بموجب بخشنامه 5675/1410/109/54 - 7/8/68 ملغی اعلام گردید بنابراین با انتقا موضوع موجبی برای طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . حمید صنعتی . حسین نقی زاده
طرف شکایت .اداره کل گمرک ایران - اداره حقوقی .
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بخشنامه 2572/1410/54 -
15/4/68 .
مقدمه . شکایت بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند : براساس بند الف ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب 1348 و ماده واحده قانون وصول معادل یک و نیم درصد مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور مصوب 1343 اداره کل گمرک موظف شده تا براساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور 6% بعنوان عوارض شهرداری , ویک و نیم درصد بمنظور جبران کسر بودجه موسسات درمانی و خیریه و امدادی هلال احمر وصول کرده و به شهرداری و هلال احمر پرداخت نماید هیات وزیران در جلسه مورخ 18/2/65 بنا به پیشنهاد معاون نخست وزیر در امور اجرایی تصویب کرده که گشایش اعتبار برای ورود کالا از کشور سوریه از محل مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران بدون صدور مجوز توسط مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته بوزارت بازرگانی صورت گیرد و کالاهای وارداتی از این محل از پرداخت سود بازرگانی معاف گردد مدیر کل حقوقی گمرک طی نامه مورخ 16/2/68 از اداره حقوقی دادگستری سئوال کرده که اگر سازمان یا ارگانی به موجب مصوبه خاص از پرداخت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی معاف شده باشد ,از پرداخت 6% حق شهرداری و 5/1% حق هلال احمر نیز معاف خواهد بود یا خیر ؟ که اداره حقوقی طی شماره 1027 - 7 مورخ 6/4/68 پاسخ داده : چنانچه سازمانی فقط از پرداخت سود بازرگانی یا حقوق گمرکی معاف بوده است از پرداخت حقوق مربوط به شهرداری و هلال احمر معاف نخواهد بود . اداره حقوقی گمرک این پاسخ را مستند قرارداده و طی بخشنامه 2572/1410/109 54 - 15/4/68 به گمرک شهریار دستور داده تا از کلیه کالاهای وارداتی عوارض شهرداری و حق هلال احمر به میزان فوق الاشعار دریافت شود بخشنامه مزبور مخالف صریح مصوبه هیات وزیران و ابطال آن مورد تقاضاست .
مدیر کل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران طی نامه شماره 998/293/519/54 - 21/3/69 در پاسخ اعلام داشته است : حسب نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بخشنامه مورد ترافع بموجب بخشنامه 5675/1410 /109 /54 - مورخ 7/8/68 ملغی اعلام گردیده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
98
تاریخ تصویب :
1369/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :