جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ17/2/70 شماره دادنامه16 کلاسه پرونده 69/80
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شهرداری تهران .
طرف شکایت . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته .لغو فراز 3 بند 383 مجموع بخشنامه های سال 65 .
مقدمه .اداره کل حقوقی شهرداری تهران طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : ادارات ثبت اسناد باستناد فراز 3 بند 383 مجموع بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک بدون رعایت مفاد ماده 101 قانون شهرداری اقدام به تفکیک املاک واراضی واقع در محدوده شهر تهران می نماید واز آنجایی که اینگونه املاک بعضاً برابر مقررات موجود وضوابط شهرسازی قابل تفکیک نبوده و در صورت تفکیک مشکلات متعددی از نظر رعایت اصول شهرسازی در احداث بنا تامین معایر مناسب و ارائه خدمات شهری برای مالکین املاک مزبور و شهرداری تهران و دیگر سازمانهای ذیربط می آورد منجر به تضییع حقوق شهرداری در خصوص عدم دریافت عوارض قانونی تفکیک اراضی می گردد تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو فراز بند 383 مجموع بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را دارد مدیر کل دفتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره 4703/14 - 4/10/69 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته است : فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 در مورد تفکیک ساختمانهایی است که مجزی از هم در یک قطعه زمین با رعایت پروانه ساختمانی احداث شده نه تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری که ناظر بر تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن می باشد نه ساختمانها و در فراز 3 بند 383 مذکور اصولاً ادارات ثبت تفکیک کننده ملک نیستند بلکه شهرداری است که از بدو احداث بنا تا پایان ساختمان در واحدهای مستقل آن اعمال نظارت نموده و نهایتاً پایان کار صادر می نماید و چنانچه در پایان کار ذکر شود که عرصه قابل تفکیک نمی باشد اداره ثبت تنها به تفکیک اعیان اقدام کرده و هرگاه براساس پایان کار ساختمانها دارای مشترکات نباشند , نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام می نمایند.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دیوان
نظر به اینکه فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک ناظر است به تفکیک ساختمانهایی که مجزی از هم در یک قطعه زمین احداث و طبق گواهی پایان کار ساختمانی فاقد مشترکات بوده یا شهرداری عرصه آن غیر قابل تفکیک اعلام ننماید و ماده 101 قانون شهرداری صرفاً ناظر به تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن می باشند علیهذا فراز مورد شکایت مغایر و مخالف ماده مذکور تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
16
تاریخ تصویب :
1370/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :