جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

بسمه تعالی
تاریخ11/7/71 شماره دادنامه142 کلاسه پرونده71/117
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای سید محمد بصیر.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال دستور العمل وزارت دارائی در مورد مالیات بر ارث .
مقدمه .شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اخیراً قانونی برای تعدیل مالیات بر ارث در مجلس به تصویب رسیده است ولی دستورالعمل وزارت دارائی داده است که این تعدیل از 1/1/1371 عمل شود. این دستور العمل خلاف عدالت و انصاف است .
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 3645- 91 - 11/6/71 اعلام داشته اند شاکی ضمن دادخواست تقدیمی ماده 60 قانون اصلاح موادی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی را مورد اعتراض قرار داده و تقاضای اصلاح قانون را نموده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با توجه به مصرحات ماده 60 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مبنی بر تعیین تاریخ اجرای مقررات اصلاحی قانون مذکور در موارد مختلف دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع اعلام احکام مذکور مخالف قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
142
تاریخ تصویب :
1371/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :