جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 28/9/71 شماره دادنامه204 کلاسه پرونده 71/67
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محمد مجید شفیعی حق شناس.
طرف شکایت .اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان گیلان . کمیسیون تقویم املاک
موضوع شکایت و خواسته .ابطال صورت مجلس تعیین ارزش معاملاتی شهرستان رشت مورخ 31/2/62.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 29/2119/2726 - وزارت امور اقتصادی و دارائی ابطال نموده است. ابطال این بخشنامه از آن جهت بوده که با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرایی خارج و مبادرت به قانونگذاری کرده اقدام به ابطال بخشنامه نموده است.
کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت با استفاده از بخشنامه خلاف قانون یاد شده عملی برخلاف صراحت تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم انجام داده است کمیسیون مذکور با تاثیر پذیری از مفاد بخشنامه مزبور عیناً بخشنامه یاد شده را در متن صورت جلسه 31/2/62 آورده است و تردیدی وجود ندارد که کمیسیون تقویم املاک رشت مبادرت به ارزش گذاری املاک نبوده است . در اثبات اعمال بخشنامه توسط کمیسیون تقویم املاک این نکته لازم بذکر است که از سال 64 اجرای این بخشنامه در رابطه با تخفیفات متوقف گردیده و هم اکنون از اعمال آن خودداری نموده است. مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27615 مورخ 4/8/71 اعلام داشته اند بخشنامه وزارتی در سال 62 مورد قبول کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ماده 45 قرار گرفته و مفاد آن را تنفیذ و برای شهرستان رشت تصویب نموده است ولی در سال 63 کمیسیون تقویم املاک تعیین (ارزش معاملاتی ) بخشنامه مذکور را قبول نکرده بنابراین از اجرای آن خودداری نموده است همان طوری که ملاحظه می فرمائید بخشنامه فوق الذکر به نهایی قابل اجرا نبوده بلکه کمیسیون تقویم املاک مجاز به تصویب و اجرا آن بوده است که بموجب صورت جلسه مورخ 31/2/62 ارزش معاملاتی سال 62 را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده و خارج از مصوبه کمیسیون ارزش معاملاتی هیچگونه بخشنامه ای مورد اجرا قرار نگرفته است .
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
مصوبه تعیین ارزش معاملاتی مورخ 31/2/62 شهرستان رشت مستنداً به تبصره 2 ذیل ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و در چهارچوب مقررات این تبصره اتخاذ گردید و بنظر اکثریت هیات عمومی بر خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
-------------------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
31/2/1362

صورت مجلس ارزش معاملاتی شهرستان رشت و بخش تابعه در سال 1362 .
در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و با توجه احکام و معرفی نامه های شماره 4770/ش - 29/2/62 اداره ثبت اسناد رشت و شماره 1965 -
27/2/1362 فرمانداری شهرستان رشت و شماره 5951 - 25/2/1362 اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان رشت کمیسیون تقویم املاک با توجه به مفاد مندرج در بخشنامه شماره 29/1876/3902 - 8/2/1362 وزارتی در دو جلسه تشکیل و پس از بررسی های لازم و مطالعه دفترچه ارزش معاملاتی سال 1361 ملاحظه گزارش حوزه های مالیاتی امور اقتصادی و دارائی رشت و معاینه محل ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای محدوده داخل و خارج از شهر وبخشهای تابعه شهرستان رشت را برای سال 1362 بشرح صورت جلسه به پیوست در 4 برگ تعیین و تصویب می نماید.
نماینده , ثبت اسناد واملاک
نماینده فرمانداری شهرستان رشت (معتمد محل)
نماینده اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان رشت

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
204
تاریخ تصویب :
1371/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :