جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


تاریخ4/10/72 شماره دادنامه173 کلاسه پرونده72/174
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای اسد صفوی پور . حسن صفوی پور .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال رای شماره 14437/4/30 -
19/12/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شکایت بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اداره امور اقتصاد و دارائی مشهد باستناد به رای 14437/4/30 - 19/12/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات سالانه املاک) بمطالبه و اخذ مالیات پرداخته است . ماده 3 قانون فوق الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و بالحاظ عدم مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیات عمومی شورای عالی مالیات راساً اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده 75 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن که وارد مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است بصراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیر الذکر نقض غرض قانونگذار است با توجه به مراتب رای مزبور مورد استدعاست نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارائی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 6720 - 91 مورخ 8/8/72 اعلام داشته اند با ارسال یکبرگ تصویر نامه شماره 8651/4/30 - 24/7/72 شورای عالی مالیاتی باستحضار می رساند با توجه به مفاد نامه مزبور طبق ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم اولاً رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی برای شعب شورا و هیاتهای حل اختلاف و مامورین تشخیص در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد و ثانیاً جز بموجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
نظر به اینکه قانونگذار در ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که در مقام تبیین و احصا انواع فعالیت های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت باینکه حسب مفاد ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می باشند بنابراین و با توجه به ماده 258 قانون فوق الذکر رای شورای عالی مالیاتی با اکثریت آرا خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
-------------------------------------------------
بسمه تعالی
سازمان اوقاف
محضر مبارک امام حضرت آیت … العظمی خمینی
توقیرا باستحضار عالی می رساند : چندی قبل از شرفیاب حضور شدم بعرض رساندم که اراضی موقوفات محدوده شهرها را وزارت مسکن و شهرسازی باستناد تصمیم مورخ 20/10/1358 کمیسیون شماره 3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اراضی موات تلقی و از دخالت متولیان و نظار و سازمان اوقاف جلوگیری و نسبت به تصرف و واگذاری یا فروش آن به اشخاص اقدام می نماید که فرمودید موقوفات را شامل نمی شود و اوامری در این خصوص نیز به مسئولین دفتر صادر فرمودید اینجانب نیز مراتب را باستحضار جناب آقای بنی صدر رساندم و تقاضا کردم نسبت به مستثنی نمودن اراضی موقوفات که لایحه آن تقدیم شورای انقلاب جمهوری اسلامی شده است بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق موقوفات اقدام عاجلی معمول فرمایند چون تاکنون نسبت به لایحه پیشنهادی سازمان اوقاف تصمیم اتخاذ نشده .
لذا باعرض مراتب فوق و تقدیم فتوکپی مدارک ذیل:
1 - فتوکپی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن.
2 - فتوکپی آئین نامه لغو اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن.
3 - فتوکپی استعلامیه وزارت مسکن و شهرسازی از شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
4 - فتوکپی نامه شماره 1485 مورخ 20/10/1358 دبیر شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
5 - فتوکپی لایحه پیشنهادی شماره 9093 /100 مورخ 12/10/1358 سازمان اوقاف به شورای جمهوری اسلامی ایران.
6 - فتوکپی استفتا از محضر امام و فتوای معظم له در پاسخ آن.
تقاضا دارد در صورت اقتضا نظر مبارک را در جهت مستثنی نمودن اراضی موقوفه از لایحه قانونی اراضی موات امر به ابلاغ فرمایند.
حبیب الله عسکر اولادی
سرپرست سازمان اوقاف
----------------
زمین های موقوفه باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود
روح الله موسوی خمینی
------------
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
173
تاریخ تصویب :
1372/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :