جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ20/6/72 شماره دادنامه113 کلاسه پرونده72/68
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای سبز علی مرادی چمه .
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 18 دیوان عدالت اداری .
مقدمه . شاکی بشرح نامه تقدیمی بین آرا صادره از شعب ششم و هیجدهم بشماره های 95 - 14/2/71 و 897 مورخ 19/12/69 اعلام تعارض نموده و درخواست صدور رای وحدت رویه را نموده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با توجه به اینکه موضوع تناقض آرا شعب 4 و 18 و 21 دیوان در باب شمول یا عدم شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتلها بعنوان واحد تجاری قبلاً مورد بررسی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 159 -158 مورخ 6/12/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی صادر شده آرا شعب 4 و 21 دیوان مشعر بر شمول قانون مذکور به واحد تجاری هتل موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است بنابراین موضوع تناقض آرا شعب 6 و 18 دیوان در این زمینه هم تابع حکم مقرر در رای هیات عمومی می باشد و دادنامه شعبه ششم دیوان که بر این مبنا صادر شده است منطبق با قانون شناخته می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
113
تاریخ تصویب :
1372/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :