جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ28/8/73 شماره دادنامه95 کلاسه پرونده72/236
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای رضا منش کریمی به وکالت از آقایان اسد و حسن صفوی پور .
طرف شکایت . هیات عمومی دیوان شورای عالی مالیاتی.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال رای شماره 14437/4/30 -
19/12/71.
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : هیات عمومی شورای عالی مالیات بموجب رای شماره 14437/30 -
19/12/71 موقوفات خاص را در عداد ملک طلق تلقی , با تعمیم ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیاتهای سالانه املاک) به موقوفه خاص به وضع خاص به وضع آنچنان مالیاتی پرداخته که بی سابقه بوده است. رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین شرع مقدس اسلام مغایر , و ابطال آن مورد تقاضا است فقها محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 6607 - 22/7/73 چنین اظهار نظر نموده اند : اگر چه موقوفات خاص مانند موقوفات عامه ملک کسی نیست و قهراً ماده 3 قانون مالیاتها شامل آن نمی شود لکن اظهار نظر راجع به شمول و عدم شمول قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به مواردی از صلاحیت شورای نگهبان خارج است و جز وظایف دیوان عدالت اداری است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
چون نظریه شماره 6607 مورخ 22/7/73 فقهای محترم شورای نگهبان متضمن اعلام مغایرت رای مورخ 19/12/71 شورای عالی مالیاتی با احکام شرع نمی باشد , موردی برای ابطال رای مذکور با عنایت به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
95
تاریخ تصویب :
1373/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :