جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ21/3/73 شماره دادنامه30 کلاسه پرونده72/216
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محسن میر نقیبی و محمود میر نقیبی.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال رای شماره 14437/4/30 - 19/12/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی .
مقدمه . شکایت طی دادخواست تقدیمی رای شماره 14437/4/30 -
19/12/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارائی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 7385 - 91 مورخ 29/8/72 مبادرت به ارسال تصویر نامه مورخ 8/8/72 رئیس شورای مالیاتی نموده که در آن آمده است طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز بموجب نظر هیات عمومی با قانون قابل تغییر نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با عنایت به اینکه نسبت به موضوع شکایت و خواسته هیات عمومی بشرح دادنامه شماره 173 - 4/10/72 مبادرت به صدور رای نموده است موجبی برای طرح و اتخاذ تصمیم مجدد تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
30
تاریخ تصویب :
1373/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :