×

بخشنامه شرکت دخانیات که متضمن ممانعت ازاجرای دستورمراجع قضائی باطل میباشد

بخشنامه شرکت دخانیات که متضمن ممانعت ازاجرای دستورمراجع قضائی باطل میباشد

بخشنامه-شرکت-دخانیات-که-متضمن-ممانعت-ازاجرای-دستورمراجع-قضائی-باطل-میباشد-

وکیل


تاریخ 23/3/67 کلاسه پرونده 64/40 شماره دادنامه 50

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
آن قسمت از مفاد بند7 دستورالعمل 15368 مورخ 18/4/64 متضمن ممانعت ازاجرای دستور مراجع قضائی است مخالف قانون تشخیص وبه ابطال آن اظهارنظرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/64/40 4/4/1367
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان .
طرف شکایت : لغوحقوقی وبازرگانی اداره کل دخانیات .
خواسته : لغو بخشنامه شماره 15368مورخ 18/4/64.
مقدمه : دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان ،طی نامه شماره 64/6267ن و 64/6164ن مورخ 19/5/64 با ارسال دوپرونده باشماره کلاسه های مذکوراعلام داشته است :
اداره کل دخانیات با ارسال بخشنامه به شماره 15368مورخ 18/4/64 مبادرت به وضع قواعدجدید و صدوردستورات غیرقانونی به نمایندگیهای خود درسایرشهرستانها، نموده است که اداره دخانیات اصفهان به لحاظ صدور این بخشنامه ازاجرای دستورات قضائی این مرجع سربازمی زندلذاباتوجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه موصوف موردتقاضاست .
هیئت عمومی دیوان به تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباحضوروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12637-26/4/1367
مجموعه قوانین 1367 صفحه 404-405

4

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 50

تاریخ تصویب : 1367/03/23

تاریخ ابلاغ : 1367/04/26

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.