جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 1142 16/1/1358
وزارت بهداری و بهزیستی

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 15/1/1358 تصویب نمودند بعلت عدم آمادگی پادگان عباس آباد تعداد 332 نفر کمک پزشکان بیست و ششمین دوره آموزش سپاه بهداشت استثنائا درجات نظامی خود را بر حسب تقدم معدل نظامی دریافت داشته بنا بر نیاز استانهای کشور به مناطق روستائی اعزام گردند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9939
تاریخ تصویب :
1358/01/15
تاریخ ابلاغ :
1358/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :