جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 1134 16/1/1358
وزارت کارو امور اجتماعی

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 15/1/1358 بنا به پیشنهاد شماره 4305 مورخ 15/1/1358 وزیر کار و امور اجتماعی تصویب نمودند :
1- کانونهای کار و آموزش کشور با اعتبارات و کارکنان و کلیه دارائیها از وزارت کشور منتزع و به وزارت کار و امور اجتماعی ملحق شود .
2- کانون کار و آموزش کرج از تاریخ این تصویبنامه به فاصله حداکثر یک هفته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار داده شود .
3- سایر کانونهای کار و آموزش بتدریج و با اعلام آمادگی حداکثر در مدت 6 ماه از تاریخ این تصویبنامه به وزارت کار و امور اجتماعی منتقل خواهند شد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9939
تاریخ تصویب :
1358/01/15
تاریخ ابلاغ :
1358/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :