جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ20/11/65 شماره کلاسه63/53 شماره دادنامه82
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای سید مجتبی ابوالمعالی محمد تقی رستم پور . شمس الدین رستم پور.
طرف شکایت . وزارت کشاورزی و ستادمرکزی واگذاری زمین
خواسته . ابطال آیین نامه اجرایی لایحه اصلاح واگذاری زمین مصوبه 31/2/59 شورای انقلاب و لایحه مزبور .
مقدمه. شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: پس از تصویب قانون اساسی و تعیین مرجع قانونگذاری و بخصوص با وجود انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مبنای قانون اساسی و تشکیل مجلس مزبور شورای انقلاب حق وضع مقرراتی چه بصورت لایحه و چه بصورت آیین نامه نداشته از طرفی وقتی طرح مصوب خود مجلس شورای اسلامی در مورد اراضی مزروعی بخصوص , اراضی دائر و بایر از طرف شورای نگهبان, سالب حق مالکیت وخلاف شرع و قانون اساسی تشخیص گردیده و بنابراین مصوبه شورای انقلاب بطریق اولی خلاف شرع و مغایر قانون اساسی است بنابراین استدعای رسیدگی و بطلان مصوبات شورای انقلاب بخصوص در مورد اراضی بایر و دایر دارد.
با انجام تبادل لایحه ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین در پاسخ اعلام داشته اند با توجه به اینکه نامبردگان اعتراض به شورای انقلاب داشته و تقاضای ابطال لایحه واگذاری زمین مصوب شورای یاد شده را نموده اند در نظر این ستاد نیاز به پاسخگویی نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام حاج شیخ محم علی فیض و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
مصوبات شورای انقلاب از مصادیق مصوبات دولتی مورخ ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده لذا موضوع قابل رسیدگی و اظهار نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
82
تاریخ تصویب :
1365/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :