جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره : 806 16/1/1358
هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 15/1/1358 بنا به پیشنهاد شماره 2/13 مورخ 6/1/1358 وزارت راه و ترابری تصویب نمودند آقای جواد رئوفی بازنشسته راه آهن دولتی ایران بخدمت اعاده و در راه آهن دولتی مشغول گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9939
تاریخ تصویب :
1358/01/15
تاریخ ابلاغ :
1358/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :