جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 1136 16/1/1358
وزارت کشور

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 15/1/1358بنا به پیشنهاد شماره 23/889 مورخ 15/1/1358 وزارت کشور تصویب نمودند که دو نفر کارمندان بازنشسته وزارت کشور به اسامی زیر :
1- آقای غلامرضا دبیران استاندار فعلی یزد .
2- آقای قاسم خدادوست سرپرست فعلی سازمان ثبت احوال کشور از تاریخ انتصاب به سمتهای فوق به خدمت اعاده شوند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9939
تاریخ تصویب :
1358/01/15
تاریخ ابلاغ :
1358/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :