جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 756 16/1/1358
وزارت کار و امور اجتماعی

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 11/1/1358 بنا به پیشنهاد شماره 3753 مورخ 11/1/1358 وزیر کار و امور اجتماعی مراتب زیر را تصویب نمودند :
1- دوره فعلی شورای عالی کار موضوع ماده 55 قانون کار خاتمه یافته اعلام میگردد.
2- به وزیر کار و امور اجتماعی اختیار داده میشود موقتا تا تشکیل سندیکاهی واقعی کارگری و کارفرمائی موضوع بندهای ب و پ قانون کار از میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به صواب دید خود افرادی برای عضویت در شورای عالی کار انتخاب نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیراست .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9948
تاریخ تصویب :
1358/01/11
تاریخ ابلاغ :
1358/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :