جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 744 12/1/1358
وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 11/1/1358 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نمودند : اسلحه و مهمات وسائط نقلیه ( به استثنای اتومبیل سواری ) و لوازم مخابرات برای مصارف ارتش ملی و ژاندارمری و شهربانی خریداری و مستقیما بنام سازمانهای مذکور از خارج وارد شد باشد با رعایت کلیه تشریفات گمرکی و با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض گمرکی ( به استثنای هزینه های گمرکی ) ترخیص شود .
کلیه قوانین و مقررات مغایر از قبیل تبصره 61 قانون بودجه سال 44 و بند 3 ماده 37 قانون امور گمرکی و ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و ماده واحده قانون معافیت کالاهای مصرفی ارتش از بازرسی گمرکی و ارزیابی مصوب 29/12/1346لغو میشود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9948
تاریخ تصویب :
1358/01/11
تاریخ ابلاغ :
1358/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :