جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 792 12/1/1358
وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 11/1/1358 بنا به پیشنهاد مورخ 11/1/1358 وزارت صنایع و معادن و تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام و شورای عالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصویب نمودند : آقای سیروس شاه خلیلی به مدت پنج سال به مدیریت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب گردد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9948
تاریخ تصویب :
1358/01/11
تاریخ ابلاغ :
1358/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :