جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره762 12/1/1358
وزارت بهداری و بهزیستی

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 11/1/1358 بنا به پیشنهاد مورخ 8/1/1358 وزارت بهداری و بهزیستی تصویب نمودند :
کمافی السابق مواد داروئی و ماشین آلات دارو سازی که توسط بنگاه خیریه دارو پخش وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی وارد ایران می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به استثنای عوارض بندری معاف گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9948
تاریخ تصویب :
1358/01/11
تاریخ ابلاغ :
1358/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :