جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 790 12/1/1358
وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 11/1/1358 بنا به پیشنهاد مورخ 11/1/1358 وزارت صنایع و معادن تأیید مجمع عموم صاحبان سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصویب نمودند که آقایان علی اکبر صابری ، عنایت الله ربانی ، محمد حسین بنی اسدی ، مصطفی ذولقدر ، محمد منشی زاده تهرانی ، اکبر کیانفر ، مهدی بهادری نژاد به عنوان اعضای شورای عالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای مدت پنجسال تعیین می شوند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9948
تاریخ تصویب :
1358/01/11
تاریخ ابلاغ :
1358/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :