جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 24/7/72
شماره رأی 418/3
شعبه سوم دیوان عالی کشور
« رأی »
« با توجه به مندرجات دادخواست تقاضای خواهان صدور حکم به رفع تیغه جلو محل کسب و کاری می باشد و اعلام داشته چون قادر به پرداخت جریمه سنگین موضوع رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی باشد شهرداری جلو مغازه محل کسب و کارش را تیغه کشیده و مالا" از شهرداری منطقه 19 تهران در این زمینه شکایت کرده است و با این وصف موضوع دعوی و شکایت ارتباطی به دادرسی فوری و تقاضای صدور دستور موقت ندارد بنا به مراتب و با عنایت به مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مراجع صالح به رسیدگی به شکایت مطروحه دیوان عدالت اداری است و با تشخیص صلاحیت این امر مرجع مستنداً به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 12 دیوان عدالت اداری ارسال می دارد . »

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
418
تاریخ تصویب :
1372/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :