جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

بسمه تعالی
تاریخ 25/2/1379 شماره دادنامه 70 کلاسه پرونده 78/147
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای وحید محمدی
موضوع شکایت و خواسته- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و19 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/219 موضوع شکایت آقای وحید محمدی بطرفیت مجتمع مس سرچشمه کرمان بخواسته اعتراض به حکم اخراج بشرح دادنامه شماره 464 مورخ 14/7/1370 شکایت را برد نموده است.
ب - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/228 موضوع شکایت آقای غلامحسین محمود آبادی بطرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران مجتمع مس سرچشمه کرمان بخواسته اعتراض به اخراج از خدمت بشرح دادنامه شماره 397/5/71 حکم به نقض حکم اخراج و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد در مرجع ذیصلاح صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باعناست به اینکه آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست, در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :