جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 1/3/1379 شماره دادنامه 59 کلاسه پرونده 78/365
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای علی علی نظری
موضوع شکایت و خواسته- ابطال تصمیم شماره 12468/12 مورخ 22/12/1377 سازمان میراث فرهنگی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. سازمان میراث فرهنگی بشرح نامه شماره 12468/12 مورخ 22/12/1377 مراجع محلی را از صدور مجوز قانونی برای احداث بنای مسکونی در قریه ابیانه نطنز مانع گردیده است.
در حالیکه طبق اصل 22 قانون اساسی حقوق و اموال اشخاص از تعرض مصون بوده و طبق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد. چون اقدام طرف شکایت خلاف قانون و شرع انور در خواست رسیدگی و ابطال اقدامات سازمان طرف شکایت و رفع تعرض را دارد .
مدیر دفتر امور حقوقی و بین المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2719/2/1 مورخ 4/12/1378 اعلام داشته اند. تعیین حریم حفاظتی برای حفاظت از آثاری که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده اند، با توجه به ماده 6 از قانون راجع به حفظ آثار ملی و ماده نهم از نظامنامه اجرائی همان قانون، همچنین بند 12 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی ایران از جمله وظایف اصلی سازمان متبوع محسوب است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تصمیم شماره 12468/12 مورخ 22/12/1377 سازمان میراث فرهنگی نسبت بمورد انشاء شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین اعتراض به تصمیم مزوبر قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
59
تاریخ تصویب :
1379/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :