جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 1/3/1379 شماره دادنامه 97 کلاسه پرونده 78/461
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای سیاوش تقی پور
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 260/م/3 مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بموجب مصوبه مورخ 6/9/1375 معاون امور نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با افزایش فوق العاده شغل متصدیان مشاغل رشته های شغلی وزارت اموراقتصادی و دارائی حداکثر تا میزان 50% و با رعایت محدودیت 150% موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موافقت نموده است . متاسفانه این موضوع بموجب مفاد نامه شماره 260/م/3 مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی لغو گردید. با عنایت به اینکه تصمیم شورای حقوق و دستمزد وجهه قانونی ندارد ابطال ان مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به این که نامه شماره 260/م/3 مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع اعلام مصوبه شورای حقوق ودستمزد بشرح رای شماره 105و 106و 107 مورخ 10/8/1376 هیات عمومی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان شناخته نشده است، رسیدگی و اظهار نظر مجدد نسبت به نامه فوق الذکر در هیات عمومی دیوان مجوز قانونی ندارد و اعتراض تابع مدلول رای فوق الاشعار میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
-------------------------------------------

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

شماره 260/م/3
مورخ 23/2/1376

بسمه تعالی
جناب آقای موسوی
معاونت محترم اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
براساس مصوبه شورای محترم حقوق و دستمزد افزایش فوق العاده شغل موضوع ابلاغیه شماره 1427/م/3 - د مورخ 6/9/1375 این سازمان از تاریخ 1/1/1376 لغو می گردد.
معاون سازمان در امور نیروی انسانی داود عبادیانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
97
تاریخ تصویب :
1379/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :