جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 14/1/79 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 77/210
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای محمدعلی فلاح تفتی
موضوع شکایت و خواسته- ابطال دستور العمل سازمان تامین اجتماعی در اخذ فرانشیر
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی از اول تیر ماه 1377 طی دستور العملی وصول فرانشیزر را منحصراً از بیمه شدگان مشاغل آزاد اجباری کرده و سایر بیمه شدگان از پرداخت فرانشیزر دراین موارد معاف هستند. با توجه به اینکه همه در برابر قانون مساوی اند و سازمان قانوناً در وصول فرانشیزر از مشاغل آزاد و اختیار ویژه ای ندارد، لذا تقاضای ابطال دستورالعملی که وصول فرانشیزر منحصراً از بیمه شدگان مشاغل آزاد و الزامی کرده دارم.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6763/د/7100 مورخ 5/5/1378 اعلام داشته اند: الف - بند ب ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد را مشمول قانون مذکور دانسته است.
ب- ماده واحده اصلاح بند ب و تبصره 3 و ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/7/1365 سازمان را مکلف به بیمه نمودن صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانو تامین اجتماعی بموجب آئین نامه مصوب هیات دولت نموده است.
ج - با تصویب بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" href="/tags/66142/قانون-بیمه-همگانی-خدمات-درمانی-کشور/" class="link">قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مسئله فرانشیزر مطرح که ضمن تعریف آن در بند 7 ماده یک قانون مذکور فرانشیزر را قسمتی از هزینه درمان شناخته که باید در زمان دریافت خدمات درمانی توسط بیمه شدگان پرداخت گردد و نهایتاً براساس تبصره سوم مصوبه مورخ 4/5/1374 هیات محترم وزیران نرخ ان را معین نموده است.
د- تبصره 7 مصوبه اخیر الذکر به صراحت بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می نمایند فقط پایان سال 1374 از پرداخت فرانشیزر معاف نموده است.
هـ - سازمان تامین اجتماعی علیرغم اینکه می توانسته از اول سال 1375 مبادرت به دریافت فرانشیزر نماید ولی بمنظور رعایت حال اینگونه افراد این اقدام را متوقف و از 1/4/1377 با گذشت بیش از سه سال از تاریخ تصویب نسبت به اخذ فرانشیز موضوع اعتراض شاکی اقدام نموده است.
با امعان نظر به مطالب معروضه اقدام سازمان در راستای قانون و مصوبات می باشند. استدعای ردشکایت را می نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض بر مبنای اصول و موازین قانونی تنظیم شده ومتضمن نفی حق ثابت مکتسبی نیست مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
----------------------------------------
شماره : 435/1100
تاریخ : 20/2/1377

جناب آقای دکتر نوربخش
عضو محترم هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور درمان
با سلام
بند 5 ششصد و نوزدهمین جلسه هیات مدیره مورخ 12/2/77 جهت آگاهی و اقدام لازم ابلاغ میگردد:
5- پیشنهاد شماره 16986/1002 مورخ 25/12/76 احدی از اعضاء محترم هیات مدیره منضم به نظریه حقوقی شماره 12820/ق/7100 مورخ 26/12/76 و با توجه به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و آئین نامه های مربوطه درخصوص اخذ فرانشیزر از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در درمان مستقیم مطرح و نظر باینکه از ابتدای سال 75 تا کنون نسبت به اخذ آن اقدام نشده است، مقرر گردید از تاریخ 1/4/77 نسبت به اخذ فرانشیز از گروه مزبور اقدام و نتیجه جهت اخذ تصمیم کلی در خصوص صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری و سایر بیمه شدگان و تنفیذ عدم اقدام از ابتدای سال 75 تا تاریخ 1/4/77 به شورایعالی تقدیم شود.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم بعمل آید.
جلیل رحیمیان
سرپرست دفتر هیات مدیره و مدیر عامل

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1
تاریخ تصویب :
1379/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :