جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 8/3/1379 شماره دادنامه 105و106 کلاسه پرونده 78/437 و 79/20
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای محمد رضا نادری جزی- آقای بهروز هندی.
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه 5503/710/ج مورخ 18/3/1373 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه های شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 1/2861/710 مورخ 20/2/1373 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه- شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، پس از طی آزمون ورودی به دانشسرای مقدماتی وارد و پس از طی استخدام آزمایشی موضوع ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 و به موجب ماده 8 همین قانون به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده ولی در یک اقدام غیر قانونی با صدور نامه ای نسبت به لغو حکم کارگزینی اقدام نموده اند. یاعنایت بمراتب درخواست ابطال بخشنامه های شماره 5503/710 /ج مورخ 18/3/1373 مدیر کل آمورش و پرورش استان اصفهان و 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 1/2861.710 مورخ 20/2/1373 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه اعتراض نسبت به بخشنامه های فوق الذکر قبلاً در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح رای شماره 33 الی 37 مورخ 14/4/1376 هیات مزبور بلحاظ احراز مغایرت آنها با قانون ابطال شده است، موردی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد دراین خصوص وجود ندارد و اعتراض شکات به بخشنامه های فوق الاشعار تابع رای هیات عمومی دیوان است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
106
تاریخ تصویب :
1379/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :