جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 8/3/1379 شماره دادنامه 100و 101 کلاسه پرونده 78/386و 79/30
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- خانم فاطمه گلکار صباغ
موضوع شکایت و خواسته - ابطال بخشنامه شماره 23 مستمریها تامین اجتماعی.
مقدمه- شاکی طی دادخواست تقدیمی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23 مستمریها شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض به مفاد بند 2 بخشنامه مستمریها به شماره 23 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 217 مورخ 12/10/1377 هیات عمومی دیوان بلحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است. بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به بند مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول رای فوق الذکر میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
------------------------------------------
تاریخ : 20/10/1376

بخشنامه شماره 23 مستمریها
موضوع- الحاق تبصره ای دیگر بر ماده 26 قانون تامین اجتماعی
به پیوست تصویر قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 که در تاریخ اول مهرماه 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ایفا میگردد. مقتضی است قانون یاد شده با ملاحظه نکات و توضیحاتی که در پی میاید بموقع اجرا گذارده شود:
1- تبصره مقرر در ماده واحده مورد نظر منبعد بعنوان تبصره 4 ماده 76 قانون شناخته میشود.
لازم به یادآوری است تبصره های یک، دو وسه قبلاً طی بخشنامه شماره 14 مستمریها مشخص شده اند.
2- بموجب تبصره 2 مزبور زنان کارگر با دارابودن ویژگیهائی بدین قرار میتوانند مشخصاً تقاضای بازنشستگی نمایند:
اولاً- لااقل 20 سال تمام در مشاغل مشمول قانون کار فعالیت داشته و حق بیمه متعلقه را پرداخته باشند ثانیا" : سن آنان حداقل 42 سال کامل باشد.
3- مبلغ مستمری استحقاقی سانیکه براساس شرایط مقرر بند قبل بازنشسته میشوند برابر ماده 77 قانون و تبصره آن محاسبه گردیده با رعایت مقررات راجع به حداکثر مستمری عیناً بعنوان مستمری قابل پرداخت ملاک عمل قرار خواهد گرفت بعبارت دیگر در مورد مشمولان تبصره 4 ماده 76 قانون مبلغی که بدین ترتیب بدست میاید از مقررات راجع به حداقل مستمری قابل پرداخت تبعیت نمیکند (موضوع ماده 111 قانون)
مثال اول:
بیمه شده زن باداشتن 24 سال سابقه پرداخت حق بیمه براساس تبصره 4 ماده 76 قانون بازنشسته گردند و معدل دستمزد آخرین دو سال 000/760 ریال میباشد. مستمری متعلقه بدین نحو محاسبه میشود:

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
101
تاریخ تصویب :
1379/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :