جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 29/3/1379 شماره دادنامه 130 کلاسه پرونده 78/431
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای بهنام زارع
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 119/710/100 مورخ 11/6/1374 وزارت آموزش و پرورش
مقدمه- شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با حذف طرح کاد از سیستم آموزشی ، وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه شماره 119/710/100 مورخ 11/6/1374 با اعلام حذف شغل مربی کاد و تغییر وضعیت مربیان دیپلم غیر فنی ازردیف مربیگری و شغل دبیری به عنوان متصدی امور دفتری مدارس نموده است . این اقدام مغایر با قوانین استخدام کشوری مبنی بر رعایت همردیف شغلی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 119/710/100 مورخ 11/6/1374 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح رای شماره 302 ، 303 و 304 مورخ 16/8/1378 مغایر قانون تشخیص نگردیده است، بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به آن موردی ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول رای فوق الذکر میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی - مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
130
تاریخ تصویب :
1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :