جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 16/8/1378 شماره دادنامه 302- 303- 304 کلاسه پرونده 77/257 - 77/258 - 77/259
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای حسینعلی حیدری. مرتضی جوانمردی . آقای علامعباس شفیعی
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 119/710/100 مورخ 11/6/1374 معاون امور اداری و مالی وزارتی آموزش و پرورش
مقدمه- شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند: براساس بخشنامه شماره 2469/32 مورخ 18/10/67 سازمان امور اداری و استخدامی کشور رشته شغلی جدیدی تحت عنوان مربی طرح کاد در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور ایجاد گردیده با حذف طرح کاد از سیستم آموزش و پرورش وزارتخانه با صدور بخشنامه شماره 119/710/100 مورخ 11/6/1374 با اعلام به کلیه ادارات آموزش و پرورش اعلام حذف شغل مربی طرح کاد و تغییر وضعیت مربیان دیپلم غیر فنی ردیف ؟ و شغل دبیری بعنوان متصدی اموردفتری مدارس نموده که این اقدام معارض با قوانین و مقررات موجود در ارتباط با مستخدمین رسمی و شرط حذف شغل استخدامی در قوانین استخدام رسمی کشور مبنی بر رعایت همردیف شغلی است.
مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 1/23616/710 مورخ 6/10/1377 اعلام داشته اند: باتوجه به نیاز اموزش و پرورش به دفتر غیر فنی بودن دیپلمه های طرح کاد این قبیل کارکنان در رشته مزبور تخصیص یافته اند زیرا که آموزش و پرورش درزمانی که طرح کاد ایجاد شده بود براساس ضرورت و نیاز نسبت به جذب اینگونه افراد از جمله نامبردگان برای طرح مزبور اقدام نموده که با حذف طرح مذکور اینگونه و نیروها را در سازمان آموزش و پرورش می بوده که می بایست بنحوی نسبت به کارگیری آنان باتوجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان اقدام می گردید که در خصوص مورد نیز به همین نحو ؟ شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به حذف آموزش کاد از برنامه آموزشی مدارس و لزوم استفاده از مربیان طرح کاد در پستهای ثابت سازمانی بلاتصدی براساس مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص انان در رشته های آموزشی مختلف به تشخیص وزارت اموزش و پرورش بخشنامه مورخ 11/6/1374 از این حیث مغایرتی باقانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
304
تاریخ تصویب :
1378/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :