جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 29/2/1379 شماره دادنامه 126 کلاسه پرونده 79/25
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- خانم افسانه نکوئی
موضوع شکایت و خواسته- ابطال تصویب نامه شماره 52166/ت 15649 هـ مورخ 11/8/1377
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال تصویب نامه شماره 52166/ت 15649هـ مورخ 11/8/1377 هیات وزیران شده اند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض به تصویب نامه شماره 52166/ت 15649 هـ مورخ 11/8/1377 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 93 الی 96 مورخ 5/4/1378 هیات عمومی دیوان بلحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به آن موردی ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول رای فوق الذکر میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی- مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
126
تاریخ تصویب :
1379/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :