جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 39/3/1379 شماره دادنامه 123 کلاسه پرونده 78/433
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای رحمتعلی غلامی چنار
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 16551/4- 5010 مورخ 24/9/1376 مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
مقدمه- شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه سالها حق بازنشستگی پرداخت کرده ام و شناسنامه ام وفق قانون و با رعایت مقررات معتبر می باشد اما سازمان تامین اجتماعی با برداشت غیره منتطره غیر معقول با صدور بخشنامه شماره 16551/4- 5010 مورخ 24/9/1376 مانع احقاق حق شده اند . بنابمراتب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5286/د/7100 مورخ 28/2/1379 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 16551/4/5010 مورخ 24/9/1376 اداره کل امور فنی بیمه شدگان که موردی بوده و در حکم به بخشنامه و یا دستور اداری و تصویب نامه نمی باشد با این وصف با توجه به صدور دادنامه شماره 355 مورخ 5/10/1378 آنهیات محترم بهنظر می رسد طرح مجدد آن در هیات عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و در اجرای دادنامه مذکور سازمان مبادرت به اقدام، درنتیجه اجابت خواسته این قبیل افراد نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بخشنامه شماره 16551/4- 5010 مورخ 24/9/1376 مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در تعقیب بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 دفتر امور حقوقی سازمان با همان متن اصدار یافته که بخشنامه اخیر بموجب رای مشاره 355 مورخ 5/10/1378 هیات عمومی دیوان بلحاظ اینکه در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آراء قطعی لازم الاجراء مراجع قضائی هم جزء در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، ابطال گردیده است بنابراین بخشنامه مزبور از حیث حکم تابع رای مزبور و ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی- مقدسی فرد
------------------------------------------
سازمان تامین اجتماعی

شماره 16551/4- 5010 مورخ 24/9/1376

بسمه تعالی
اداره کل شهرستانهای استان تهران
موضوع: تغییر تاریخ تولد
بازگشت به نامه شماره 21103/ق/280 مورخ 24/8/76 به اطلاع میرساند، براساس وحدت ملاک ماده 99 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری برای تشخیص سن مشمولین تامین اجتماعی ملاک شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن ارائه می گردد و تغییرات بعدی برای سازمان قابل اجراگء نمیباشد.
حسین کاظمیان
مدیر کل امور بیمه شوندگان
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
123
تاریخ تصویب :
1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :