جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/3/1379 شماره دادنامه 111 کلاسه پرونده 79/3
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای سید یوسف حسینی صدیقی
موضوع شکایت و خواسته- رسیدگی به آراء معارض
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی رای صادره از هیات تجدید نظر به شماره 529 مورخ 17/12/1373 را خلاف موازین قانونی و مخدوش اعلام و درخواست اتخاذ تصمیم بموجب تبصره 2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372 را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حسب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادره از شعب دیوان در موارد مشابه به منظور بررسی و ایجاد وحدت رویه قبال طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع اعلان شده ازمصادیق ماده فوق الذکر نمیباشد بنابراین قابل طرح و بررسی درهیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
111
تاریخ تصویب :
1379/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :