جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/3/1379 شماره دادنامه 114. 115 کلاسه پرونده 78/450 و 79/9
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم نوری لاله- آقای مرتضی واحدیان
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 17/1/1378 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شکات ظی دادخواستهای تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 17/1/1378 سازمان تامین اجتماعی شده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض به بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 367 الی 378 مورخ 26/10/1378 هیات عمومی دیوان بلحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان مذکور ابطال شده است، بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به بند مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول رای فوق الذکر میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
115
تاریخ تصویب :
1379/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :