جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/3/1379 شماره دادنامه 119 کلاسه پرونده 78/434
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای قاسم فرزانه
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 56/س/ت 4827 مورخ 20/4/1374 سازمان تعزیرات حکومتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی بخشنامه شماره 56/س/ت 4827 مورخ 20/4/1374 سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف قانون اعلام درخواست ابطال آنرا نموده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 56/س/ت 4827 مورخ 20/4/1374 سازمان تعزیرات حکومتی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 270 مورخ 4/7/1378 هیات عمومی دیوان بلحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به آن موردی ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول رای فق الذکر میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
119
تاریخ تصویب :
1379/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :