جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ12/4/1379 کلاسه پرونده : 78/441 شماره دادنامه 140
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای علی اکبر بیات ترک
موضوع شکایت و خواسته : اصلاح مصوبه هیات وزیران در رابطه با آئین نامه اجرائی ماده 1082 قانون مدنی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هر چند مصوبه هیات وزیران مغایرتی با قانون الحاقی یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی ندارد ولی از آنجائی که به نحوی قابل استنباط مراجع قرار می گیرد که نسبت به ما قبل خود هم صدق می کند تقاضا دارم به نحوی مورد اصلاح قرار گیرد که مراجع مذکور دچار اشتباه نشوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتب مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه درخواست اصلاح مقررات و نظامات دولتی از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی رود. تقاضای شاکی در این خصوص قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
441
تاریخ تصویب :
1379/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :