جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/4/1379 شماره دادنامه 146 کلاسه پرونده 77/464
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : هیات مدیر مرکزی اکباتان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 17 از صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای مطرح و برسی شهرداری تهران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شهرداری منطقه 5 تهران اقدام به تخریب دیوار و حصار حد شرقی شهرک اکباتان که به منزله دیوار شرقی محل سکونت مالکین آپارتمانهای شهرک می باشد نموده است شهرداری علت تخریب را مستند به به نامه مورخ 24 /6/1369 اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهرسازی شهرداری تهران اعلام نمود که در نامه اخیرالذکر مستند تخریب بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران اعلام شده است با عنایت به مغایر بودن بند 17 از صورتجلسه شماره 208 با قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها پیرامون مالکیت مشاعات و همچنین مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط و اینکه دخل و تصرف در املاک غیر بهانه ایجاد معابر عمومی فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد ابطال بند 17 از صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مورد استدعاست . اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3079/317 مورخ 13/2/1377 اعلام داشته اند دیوار مذکور بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده ضمن اینکه شرکت مجری پروژه شهرک اکباتان متعهد به جابجائی کارگاهها موجود در معرض جاده عبوری و پاکسازی راه ارتباطی مذکور تا پایان سال 1371 گردیده است ثانیاً در پروانه های ساختمانی صادره مربوط به شهرک اکباتان مورخ 1/3/56 و 5/3/56 نیز هیچ گونه مجوزی جهت احداث دیوار حد شرقی شهرک صادر نگردیده و در گواهی پایان کار مورخ 3/4/71 نیز اشاره ای به وجود این دیوار به عنوان مستحدثات مجاز نشده است. شورای طرح و بررسی با رعایت حدود و اختیارات قانونی خود در قالب اهداف ذکر شده تا سال 1365 اقدام به تصویب مصوبه شماره 208 و بند 7 آن نموده است بنا به مراتب معروضه فوق نظر به اینکه در تصویب و اجرای طرح موضوع اعتراض تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی مربوطه نشده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرح بود مورد شکایت طی نامه شماره 5333/21/78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته است عطف به نامه شماره ه /77/464 مورخ 23/5/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقها و شورای نگهبان مطرح شد و نظر به فقها بدین شرح اعلام می گردد بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مانند سایر تصمیمات مربوط به توسعه معابر برخلاف شرع نیست لکن شرعاً رعایت حقوق مالکین آن محل لازم است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجامن مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
چون نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی شود موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
------------------------------------------

بند 16 - طرح اجرای بزرگراه ایت الله صدر حد فاصل خیابان پاسداران و بزرگراه لشگرک شماره 458/8000 در 7 ؟؟ تهیه و در شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید به ادارات ذیربط ابلاغ گردد.
بند 17 - طرح شبکه راههای اتصالی شهرک اکباتان به شبکه اصلی شهری در ارتباط با اتصال شبکه کوی بازرگانان در شورا مطرح و مقرر گردید طرح ضمیمه پرونده با توجه به تقاطعها و بحثهای مربوطه مورد تائید قرار گرفته و بر روی طرح تفصیلی منعکس گردد و شهرک اکباتان ملزم رعایت حریم 120 متری اتوبان تهران واقع در شمال شهرک باشد.
بند18 - نامه شماره 23131/7027/ش/532 مورخ 25/08/61 شهرداری منطقه 15 در مورد پلاکهای ثبتی شماره 338/333 و 383/138 واقع در خیابان شیراز در شورا مطرح و با توجه به گزارش کارشناس سازمان برنامه ریزی مبنی بر اینکه در فضای سبز تعیین شده در طرح تفصیلی ساختمان مسکونی احداث گردیده و عرض گذر مشخص شده بر طرح تفصیلی 6 متر است که قید نگردیده مقرر گردید اول فضای سبز در محدود ABCD حذف و عرض گذر در طرح قید گردد.
بند 19 - نامه شماره 26725 /523 مورخ 22/09/61 شهرداری منطقه 6 در مورد پلاک ثبتی شماره 22260/22261 واقع در خیابان پارک ساعی خیابان گلبرگ در شورا مطرح و با توجه به گزارش کارشناس سازمان برنامه ریزی مبنی بر اینکه عرض گذر 6 متری منعکس شده بر روی طرح تفصیلی ثبتی نبوده و از روی پلاک عبور می نماید و از نظر دسترسی پلاکها نیازی به آن نیست مقرر گردید گذر فوق از طرح حذف و طرح تفصیلی بر این مبنا اصلاح گردد.
بند 20 - نامه شماره 12257/330 مورخ 13/09/61 اداره کل املاک در مورد پلاک ثبتی شماره 579/211 در شورا مطرح و با توجه به گزارش کارشناس سازمان برنامه ریزی مبنی بر اینکه برای پلاک مورد بحث که قبل از ابلاغ طرح فضای سبز دستور نقشه صادر و پروانه ساختمانی آن در شرف صدور بوده است مقرر گردید طرح فضای در محدود ABCD که در نقشه ضمیمه منعکس است از طرح حذف و کاربری مسکونی با تراکم کم جایگزین آن شود.
---------------------------------------
شماره : 10462/912
تاریخ : 14/6/1369

اداره برنامه ریزی و طرحهای شهرسازی
جناب آقای دوائی
ریاست محترم دفتر شهرداری تهران
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره 26510/20 مورخ 22/5/69 در رابطه با خیابان 20 متری شرق شهرک اکباتان و اتصال کوچه های فرعی کوی های بیمه به این خیابان به آگاهی می رساند.
موضوع اتصال اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و در شورای طرح و بررسی نیز مطرح گردیده است که نهایتاً شورای مذکور مقرر داشت که تا زمان برچیده شدن دیوار اطراف شهرک سه کوچه از کوچه های فرعی کوی بیمه به این خیابان حق دسترسی پیاده داشته باشند که این امر به تحقق پیوسته و اهالی کوی بیمه هم اکنون نیز به شهرک اکباتان و تاسیسات آموزشی و خدماتی آن دسترسی ÷یاده دارند.
علی ابحال با توجه به مصوبه بند 17 صورتجلسه 208 شورای طرح و بررسی مبنی بر تصویب شبکه های اکباتان و اتصال آن به شبکه عمومی شهر و نیز شبکه کوی های بیمه کلیه شبکه های داخلی (اصلی ) شهرک اکباتان جزو شبکه عمومی شهر محسوب شده و عمومی مردم حق دسترسی از آن را خواهند داشت لکن با توجه به ادامه عملیات ساختمانی اکباتان و اعلام شهرک مذکور مبنی بر لزوم کنترل شهرک تا زمان ÷ایان کارساختمانی با ابقاء دیوار مورد اشاره بطور موقت و تا پایان کارهای ساختمانی شهرک موافقت گردیده و به تامین دسترسی پیاده اهالی کوی بیمه تا آن زمان اکتفا شده که در این صورت سواره کوچه های کوی بیمه نهایتاً با پایان عملیات ساختمانی شهرک اکباتان تامین خواهد شد.
بدیهی است صدور پایان کار شهرک اکباتان نیز منوط به برچیدن دیوار فوق و اتصال شبکه داخلی آن به شبکه عمومی می باشد.
تهرانی
مدیرکل برنامه ریزی و طرحهای شهرسازی

رونوشت :
جناب آقای مهندس نصرتی معاونت محترم معماری و شهرسازی شهرداری تهران عطف به دستور مورخ 24/5/69 درهامش نامه شماره 26510/10 مورخ 22/5/69 جهت استحضار
2_ شهرداری منطقه 5 جهت اطلاع و اقدام لازم .
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
146
تاریخ تصویب :
1379/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :