جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ15/8/1379 شماره دادنامه 247 کلاسه پرونده 78/223
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 46902/5 مورخ 13/12/1375 استانداری خراسان
مقدمه . مسئول واحد پی گیری معاونت امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 9126/78/س مورخ 17/5/1378 مبادرت به ارسال تصویر گزارش شماره 4616/1 مورخ 19/3/1377 معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور نموده اند. در این گزارش آمده است آقای علی اکبر اجنوردی مدعی است که با ارائه سند رسمی از یک قطعه زمین به مساحت 310 متر مربع شهرداری تقاضای صدور پروانه نموده ولی شهرداری سبزوار از صدور پروانه ساختمانی خودداری و مطالبه هفتصد هزار ریال وجه نقد نموده است . شهرداری سبزوار اعلام کرده از آنجائی که ملک مزبور بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداریها تفکیک شده بنابراین عمل یادشده مورد تایید شهرداری نبوده و لذا 30% از زمینهای شاکی مشمول بخشنامه شماره 469/5 مورخ 14/12/1375 استانداری خراسان می شود. بند 2 بخشنامه مزبور مقرر می دارد (30% از کلیه زمینهائی که اخیراً داخل در محدوده قانونی شهر گردیده و مالکان حقوق شهرداری را نپرداخته باشند جهت کاربریهای عمومی از مالک اخذ نمایند.) استانداری خراسان در جهت حمایت از اقدام شهرداری فوق اعلام داشته (زمینهائی که بدون استعلام از شهرداریها و یا به استناد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در خارج از بافت روستا ها و بدون رعایت دستورالعمل اجرائی ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک شده اند فاقد مشمول پرداخت مندرج در بخشنامه فنون الاشاره می کردند.) با عنایت به اینکه بند 2 بخشنامه فوق الاشاره برخلاف دستورالعمل مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و وضع چنین ضابطه ای خارج از حدود اختیارات استاندار وقت خراسان بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15951/4/م مورخ 4/9/1378 اعلام داشته اند
1_ - استاندار قائم مقام جانشین شورای شهر ( بر اساس تفویض اختیار وزیر کشور) بوده و در نتیجه اختیاراتی که در وظایف شورای شهر بوده و در غیاب شورای شهر بعهده استاندار می باشد از جمله اعلام نظر در خصوص ضوابط شهرسازی
2_ - ماده 2 قانون شهرداری و بند 17 ماده 45 و بند 2 ماده 00 قانون شهرداریها ناظر به تهیه مقررات به تفکیک _ قطعه بند ی خیابان کشی و غیره در محدوده قانونی و حریم شهر بوده و به عهده شهرداری و شورای شهر واگذار شده است و در غیاب شورای شهر بر اساس اختیارات تفویضی بر عهده استاندار می باشد.
3_ - استاندار هم از موضع جانشینی شورای شهر و هم از موضع ریاست کمیسیون ماده 5 و هم از موضوع نماینده عالی دولت در استان می تواند اقداماتی را در محدوده سیاستهای عمومی دولت به مرحله اجرا درآورد.
4_ - بخشنامه مذکور ناظر به مواردی است که در آینده اتفاق می افتد نه در مواردی که در گذشته صورت گرفته است .
5_ - بند 2 بخشنامه مذکور از صدر تا ذیل دلالت بر اقدام شهرداری برای جلوگیری از تخلفات مالکین و متصرفین برای تفکیک و احداث بنای خلافی بوده نه موضوع دیگر
6 _ - همانگونه که در مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری هم قید شده است در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر 50% و در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر غیر از تهران 55% و در تهران 70% قید شده است که چنانچه سرانه های شهرسازی تفکیک گردند و معابر و شوارع که معمولاً تا 25% وسعت اراضی سطح فضاهای شهر ی را در بر می گیرد سهم بقیه کاربریها تقریباً همان 30% می باشد که دربند 2 بخشنامه مورد نظر قید شده است و مضافاً بر اینکه بخشنامه مذکور ناقض حقوق مالکانه نمی باشد و به معنی واگذاری رایگان سهم و سرانه های شهری به شهرداری نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به مدلول رای شماره 48 مورخ 25/2/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت دستورالعمل شماره 1363/100 مورخ 1/9/1374 موضوع واگذاری قسمتی از اراضی و باغات به طور رایگان به شهرداری بدون مجوز قانونی و ابطال مصوبه مذکور مصوبه مورد اعتراض نیز به جهت فوق الذکر خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

بسمه تعالی
استانداری خراسان
شماره 46902/5
مورخ 13/12/1375

شهرداری محترم ..... ( کلیه شهرداریها بجز شهرداری مشهد )
سلام علیکم
با توجه به در خواست تعدادی از شهرداری و نظریه ضرورت یکنواختی در وصول برخی از حق و حقوقیات شهرداریها موارد زیر جهت اقدام اعلام می گردد:
1_- بهای خدمات ورود انواع خودرو و دام به میادین فروش بشرح اعلام می گردد:
1_1_ بابت ورود سواری به میدان دام یکصد ریال
1_2_ بابت ورود وانت به میدان دام سیصد ریال
1_3_ بابت ورود کامیونت و کامیون به میدان دام پانصد ریال
1_4_ بابت ورود تریلی به میدان دام یکهزار ریال
1_5_ بابت ورود هر راس گوسفند و بز به میدان دام یا بازار فروش دام پنجاه ریال
1_ 6_ بابت ورود هر رای گاو و گوسفند به میدان دام یا بازار فروش دام یکصد ریال
1_ 7_ بابت ورود هرنفر شتر به میدان دام یا بازار فروش دام یک صد ریال
1_ 8_ بابت هزینه باسکول گوسفند و بز پنجاه ریال و گاو و شتر پانصد ریال
2) اراضی و املاکی که درحاشیه شهر بدون مجوز شهرداریها تفکیک و یااحداث بنا شده باشد و به هنگام ورود به محدوده خدماتی به هر دلیل حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده و دارای کاربری مسکونی می باشد . چنانچه نقشه های اجرائی مورد تائید شهرداری می باشند و در صورت توافق مالک یا مالکین حداکثر تا سقف 20% برای معابر منظور و مابقی (30%) جهت کاربری های عمومی و پس از طرح پرونده احداث بنا در کمیسیون ماده صد ( بعنوان بدون پروانه ) و اخذ حقوقات متعلقه پایان کار صادر شود در مواردی که توافق مالک اخذ نشود از طریق کمیسیون ماده صد و به عنوان احداث بنای بدون مجوز و خلاف اقدام خواهد شد. اقدام فوق در رابطه با مواردی که در آینده به محدوده خدماتی اضافه شود قابل عمل خواهد بود. در هر صورت اقدام به موقع شهرداریها در برخورد با متخلفین ساختمانی مانع از ایجاد مشکلات فوق می شود که بایستی همواره مورد توجه عوامل اجرائی باشد.
3_ پیرو بخشنامه اخیرالصدور در رابطه با چگونگی دریافت آماده سازی اعلام می دارد که هزینه آماده سازی از املاک واقع در بافت قدیم شهر که هیچگاه سابقه احیا و احداث بنا نداشته قابل وصول خواهد بود . همچنین به املاکی که در طرح آماده سازی قرارداشته و هزینه آماده سازی را پرداخت نموده باشد هر موقع اقدام به احداث بنا کنند ازهزینه فوق معاف می باشند .
4_ عوارض پروانه دیوارکشی بر اساس ضوابط احداث بنا و بر حسب مساحت کل دویار احدائی ( طول * عرض دیوار) قابل وصول خواهد بود . ضمناً در پروانه صادره طول دیوارکشی بایستی ذکر گردد و مشخص باشد.
5 _ هزینه کارشناسی و بازدید برای شهرهای تا درجه شش 7500 ریال و از درجه شش به بالا 15000ریال قابل محاسبه و وصول می باشد.
6 _ از آنجائیکه هر گونه ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده استحقاقی و برخلاف ضوابط طرح جامع و هادی شهرها ممنوع می باشد شهرداریها می بایست به موقع اقدام مناسب در جهت جلوگیری از موارد خلاف بعمل آورند در عین حال چنانچه امکان ساخت و ساز در کاربریهای مربوطه ( صنایع مربوط به کشاورزی و یا سایر واحدهای مجاز) با اخذ موافقت سایر مراجع ذیصلاح فراهم شود پس از تامین اراضی مربوط به معابر و کاربری های عمومی اقدام خواهد شد.
7 _ بابت هزینه خدمات ورود بار به میادین و بازارهای میوه و تره بار از هر تن بار ورودی مبلغ یک هزار ریال وصول شود. وجوه ماخوذه در ازای توقف دوزاده ساعته وسیله نقلیه مروبطه بوده و مازاد بر آن به ازای هر ساعت 5% افزایش خواهد یافت.
8_ برای صدور مجوز نصب و ساخت پل جلوی منازل و مغازه ها به شرح زیر اقدام گردد:
1_ 8 از منازل مسکونی تک واحدی به ازاء هر متر مربع یک پنجم و برای چند واحد یک سوم ارزش هر متر مربع زمین حاشیه ملک.
2_ 8_ از مغازه های تک واحدی به ازاء هر متر مربع یک سوم و برای مجتمع های تجاری سه برابر ارزش کارشناسی هر متر مربع تجارتی ملک حاشیه .
3_ 8 از ساختمانهای اداری به ازاء هر متر مربع یک سوم قیمت کارشناسی هر متر مربع زمین حاشیه ملک . د 28/11
عبدالله کوپائی
استاندار خراسان
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
247
تاریخ تصویب :
1379/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :