جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 6/9/1379 شماره دادنامه 258 کلاسه پرونده 79/229
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .خانم نادره مهتدی
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند 21 مصوبه مورخ 23/12/1377 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرداری و معماری
مقدمه .شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند احداث ساختمان های بلند مرتبه تنها با رعایت ضوابطی که در مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصریح شده مجاز است در صورتی که تعداد زیادی از برج هایی که ادامه عملیات ساختمانی آن بلامانع اعلام گردیده با ضوابط مندرج در مصوبه مغایرت کلی دارد . از جمله می توان به ساختمان و برج احداث شده در پلاک ثبتی 70/3893 واقعه در منطقه یک خیابان شهید باهنر خیابان شهید بوکان اشاره کرد .
این برج از نظر رعایت جداول مکان یابی در بدترین وضعیت طبیعی ممکن قرار گرفته است . مضافاً بر اینکه در مصوبه 23/12/1377 کمیسیون ماده 5 اثری از این برج و پلاک ثبتی نیست و از 5 عضو دو عضو کمیسیون غایب بوده اند . لذا این مصوبه نمی توانسته سندیت داشته باشد.
بنا به مراتب تقاضای ابطال بند 21 آن را دارد مدیریت محترم کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13900/317 مورخ 22/5/1379 اعلام داشته اند عمده ایراد شاکی نسبت به بند 21 صورتجلسه موضوع شکایت مغایرت صورتجلسه موصوف با ضوابط مقرر در مصوبه 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان شده است. حتی در صورت صحت اظهارات شاکی در این ادعا با توجه به تقدیم صدور پروانه ساختمانی مورخ 7/4/1375 نسبت به مصوبه مورخ 13/11/1377 و حق مکتسبه ایجاد شده در این خصوص و همچنسن حاکمیت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات از نظر حقوقی و قانونی ضوابط مقرر در مصوبه مورخ 13/11/77 شورای عالی شهرسازی و معماری که پس از صدور پروانه ساختمانی مورخ 7/4/1375 و همچنین احداث قسمت اعظم ساختمان به تصویب رسیده است نمی تواند موجبات ابطال صورتجلسه مورخ 23/12/1377 کمیسیون ماده 5 که دلالت بر تائید پروانه ساختمانی داشته را فراهم نماید. ایراد شاکی در اثر بر غیرقانونی بودن صورتجلسه موضوع شکایت ازحیث تعداد اعضاء شرکت کننده درجلسه کمیسیون کاملاً بی وجه می باشد زیرا به موجب تبصره ذیل ماده 5 قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری اصلاحی سال 1365 تعداد اعضاء کمیسیون مذکور در تبصره قانونی اخیرالذکر که وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهر تهران و تغییرات آن را بر عهده دارند (6) تن می باشد و تصمیمات مذکور حداقل با 4 رای موافق معتبر است ضمن آنکه تا تشکیل شورای شهر نماینده وزیر کشور در عین حال بعنوان رئیس شهر تهران در کمیسیون شرکت می نماید بدین ترتیب حضور نماینده وزیر کشور به عنوان حضور دو عضو محسوب خواهد شد. صورتجلسه موضوع شکایت ؟؟ به 4 امضاء می باشد بنا به مجموع دلایل معروضه تقاضای رد شکایت را داردو هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد بند 21 صورتجلسه مورخ 23/12/1377 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متضمن وضع قواعد آمره کلی و عام نیست بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و اعتراض به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه بدوی اعاده می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
258
تاریخ تصویب :
1379/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :