جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ : 2/5/1379 شماره دادنامه :162 پرونده کلاسه :79/86
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای عیسی مجد
خواسته و موضوع شکایت :اصلاح آئیننامه آب و هوا" href="/tags/7537/فوق-العاده-بدی-آب-و-هوا/" class="link">فوق العاده بدی آب و هوا .
= اصلاح آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت =
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، راه آهن مصوبه شماره 60864/ت17645 مورخ 22/5/1376 مربوط به آب و هوا" href="/tags/7537/فوق-العاده-بدی-آب-و-هوا/" class="link">فوق العاده بدی آب و هوا را به طور ناقص اجراء نموده است و باعث تضییع حق کارکنان راه آهن اندیمشک شده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وت آراء بشرح آتی انجام مشاوره با اکثریت مبادرت به صدور رأی می نماید.
(رأی هیات عمومی)
به حکم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است . نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکی متضمن عنوان و اثبات موارد فوق الذکر نیست و اصلاح مقررات دولتی هم از حدود صلاحیت دیوان خارج است بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
162
تاریخ تصویب :
1379/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :