جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ : 2/5/1379 شماره دادنامه :161 پرونده کلاسه :79/114
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای غلامحسین شیروانی
خواسته و موضوع شکایت : ابطال ماده (10) تصویبنامه شماره 52373 / ت 15649 ه مورخ 3/8/1377 هیات محترم وزیران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشنته ، ماده 10 تصویبنامه مورد شکایت سنوات منتقل شده برای احراز باز نشستگی را قبول نداشته و ذینفع را از حقوق مکتسبه قانونی محروم میسازد . این ماده مغایر با ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی می باشد لذا در خواست ابطال آنرا دارد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وت آراء بشرح آتی انجام مشاوره با اکثریت مبادرت به صدور رأی می نماید

(رای هیات عمومی)
اعتراض نسبت به ماده 10 تصویبنامه شماره 52373 / ت 15649 ه مورخ 3/8/1377 مصوب هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح رأی شماره 341 مورخ 21/9/1378 هیات عمومی دیوان بلحاظ احراز مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود صلاحیت قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی ابطال شده است ، بنابراین رسیدگی و اظهار نظر مجدد به اعتراض نسبت به همان ماده موردی ندارد و موضوع تابع مدلول رأی فوق الذکر است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
161
تاریخ تصویب :
1379/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :