جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 14/6/1377 شماره دادنامه 126 کلاسه پرونده :77/200
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. خانم فرخنده فرهمند
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از هیات سوم تجدید نظر در پرونده کلاسه ت/3/76/1251.
مقدمه : شاکی طی شکایت تقدیمی اعلام داشته است ، هیات تجدیدنظر دیوان بدون توجه به مدارک و مستندات پرونده کلاسه 75/58 شعبه چهارم دیوان دادنامه صادره از شعبه مذکور را فسخ نموده است که در مهلت مقرر طبق تبصره های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را مینمایم. طبق قانون زمین درختکاری مشمول قانون اصلاحات ارضی نمیشود. زمین موروثی ماهرگر شالیزار یا صیفی کاری نبوده است و طبق سند رسمی 2/11/1335 بعنوان زمین بیاض جهت درختکاری به آقای سید علی بازارگر اجاره داده میشود این امر در سازمان امور اراضی نادیده گرفته شده است. آقای سید علی بازارگرد در پلاک فرعی 2371 مجزی شده از پلاک 230 صاحب حق و نسق نبوده و ایشان در هیچ یک از دادگاهها بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ادعای داشتن نسق و یا اشتباه در محل نسق و یا اشتباه در محل نسق را عنوان نکرده بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مراتب مندرج در لایحه جوابیه مبنی بر براینکه آقای سید علی بازارگرد زارع صاحب نسق در روستای شالکو بوده، که در اجرای قانون اصلاحات ارضی زمین مزروعی مورد ادعا با اشتباه در تعیین پلاک ثبتی به وی واگذار شده و رفع اشتباه در این خصوص خلاف مقررات نبوده است ، لذا دادنامه شماره 1145 مورخ 3/10/76 هیات سوم تجدیدنظر مطابق قانون صادر شده و اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن موردی ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
126
تاریخ تصویب :
1377/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :