جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ3/5/77 شماره دادنامه86 کلاسه پرونده :77/73
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
شاکی. مورثین مرحوم عباسعلی زرودی
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه هفدهم ، در پرونده کلاسه 74/803
مقدمه : شکایت طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند : با تصویب ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 28/4/1354 صلاحیت سابق شورای اصلاحات ارضی در رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات اصلاحات ارضی منتقی گردیده. و ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 شورای انقلاب اجازه رفع اشتباهات معین را داده است و متضمن این جواز قانونی نیست که شورای اصلاحات ارضی صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع را داشته باشد. با عنایت بمراتب ، خواستار اعمال مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان نسبت به رای صادره از شعبه هفتم می باشیم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده دادنامه شماره 904 مورخ 12/8/76 شعبه هفدهم دیوان خالی از اشکال و موردی برای اعمال تبصره های 2 و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
86
تاریخ تصویب :
1377/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :