جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 12/2/77 شماره دادنامه: 29 کلاسه پرونده :76/281
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای گنجعلی گلباز
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 75/319.
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیم اعلام داشته اند، بر مبنای قانون اصلاحات ارضی در سال 51 اینجانب بعنوان اخذ از صاحبین نسق زارعی فریه چندان محسوب شده و براین مبنا بموجب سند رسمی مورخ 15/7/51 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی کرج 5/3 فرد مشاع از 16 فراز 18 شیراز از 96 شعیر پلاک 2 اصلی قلعه سلیمانخانی در شق زراعی ام قرار گرفت در آن تاریخ پدرم در قید حیات بود و هم اینکه برادرم قدمعلی گلباز مشغول کسب بود و چون هیچ یک از آنها زارعت نمی کردند و صاحب نسق نبودند به تشخیص مقامات مسئول اصلاحات ارضی اینجانب و چند نفر از زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی تشخیص داده شدیم. اگر برادرم واجد شرایط لازمه بود قطعاً در آن تاریخ یعنی سال 51 بعنوان زارع از تسهیلات قانون اصلاحات ارضی برخوردار میشد. حال پس از گذشت 21 سال مشمولین اداره کشاورزی ساوجبلاغ و شورای اصلاحات ارضی حکم به زارع بودن برادرم داده اند. چگونه مقررات قانونی را پس از گذشت 21 سال و در حالیکه اجرای آن موضوعیت ندارد مجدداً اعمال نمود، با عنایت بمراتب و تضییع حق بوجود آمده و عدم رسیدگی دقیق شعبه ششم به این موضوع درخواست نقض رای شعبه ششم را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در قانون و مقررات ارضی پس از ختم آن مجوزی برای رسیدگی ماهیتی مجدد پیش بینی نشده و رای وحدت رویه لازم الاتباع هیات عمومی به شماره 213 مورخ 4/12/75 نیز موید عدم تجویز رسیدگی ماهیتی و ابطال اسناد سابق الصدور می باشد و چون شعبه صادر کننده دادنامه بدوی لحاظ مقررات مزبور اقدام به تایید رای شورای اصلاحات ارضی نموده فاقد وجاهت قانونی است ، مستنداً به تبصره های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان نقض و جهت رسیدگی به شعبه هفتم محول میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
29
تاریخ تصویب :
1377/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :