جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 24/11/1377 شماره دادنامه249 کلاسه پرونده :77/113
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
شاکی. اداره اوقاف و امور خیریه قزوین
موضوع شکایت و خواسته :
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است. عطف به دادنامه شماره 508 مورخ 22/5/1376 به استحضار می رساند، نظر به اینکه در اجرای ماده سه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان متبوع مصوب 2/10/1363 مجلس محترم شورای اسلامی هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی با سازمان مورد نماینده آن می باشد . بنابراین طرح دعوی این اداره علیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ، دعوی موقوفه علیه شهرداری تلقی و دعوی دولت علیه دولت نمی گردد. لذا نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای تجدیدنظر در حکم صادره دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در رای شماره 155 مورخ 25/7/1371 هیات عمومی تشریح و تاکید گردیده است تصمیمات و اقدامات اداره اوقاف به نمایندگی و از طرف موقوفه از مقوله تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در اجرای وظایف و مسئولیتهای سازمانی دولتی محسوب نمی شود، بنابراین دادنامه شماره 508 مورخ 22/5/1376 شعبه یازدهم مستنداً به تبصره 2 و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان نقض می شود و جهت رسیدگی به شعبه هفتم دیوان ارجاع میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
249
تاریخ تصویب :
1377/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :