جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 6/12/73 شماره دادنامه 147 کلاسه پرونده : 73/197
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
شاکی. نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامور خیریه.
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه 19 دیوان در پرونده کلاسه 73/581 .
مقدمه :شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است: با عنایت به اینکه طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و اداره اوقاف نماینده آن است لذا شکایت مطروحه دولتی نبوده بلکه از طرف موقوفه مطرح شده است مضافاً اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 25/7/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه شکایات در حکم شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی نیست و در رای مذکور تصریح شده که سازمان و واحدهای اوقافی و نمایندگی قانونی موقوفات می تواند بمراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کنند. علیهذا نظر به اینکه تصمیم شعبه 19 دیوان مبنی بر رد شکایت موقوفه مغایر رای وحدت رویه مذکور می باشد، خواهشمند است در این مورد تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون به شرح دادنامه شماره 155 مورخ 25/7/71 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء و برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است، تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه حفظ و اداره مال موقوفه بلحاظ تعلق آن به موقوف علیهم براساس نیات واقف در واقع و نفس الامر به نمایندگی از طرف شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی صورت میگیرد و از انواع وظایف و مسئولیتهای دولتی سازمان مذکور محسوب نمی شود. رسیدگی به شکایت و اعتراض آن سازمان به قائم مقامی اشخاص مذکور در صورت انطباق با شقوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان قرار دارد. لذا دادنامه شماره 589 ـ مورخ 19/7/73 شعبه 19 دیوان در پرونده کلاسه 19/73/581 به استناد تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
147
تاریخ تصویب :
1373/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :