جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ5/3/75 شماره دادنامه38 کلاسه پرونده75/30
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. خانم صدیقه یراقی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 16044 /23/12052 ـ 24/6/69 وزیر کشاورزی.
مقدمه. شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هفتم دیوان مطرح بوده اعلام داشته است: وزیر کشاورزی در تاریخ 24/6/69 طی نامه مورد شکایت به استناد اختیارات موضوعه در ماده 32 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اجرائی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان تصمیم و اقدام واگذاری بلاعوض 25 هکتار اراضی مرغ کرچی بشرکت تعاون مسکن نمود که در تاریخ 24/6/69 فاقد صلاحیت و اختیار قانونی در این مورد بوده است، لذا تقاضای ابطال کلیه مفاد نامه مزبور را دارم.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت کشاورزی در پاسخ مذکور طی نامه شماره 21/1607 ـ 17/3/74 اعلام داشته اند در تاریخ امضای نامه وزارت کشاورزی تنها مرجع واگذاری اراضی بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نامه شماره 16044/23/13052 ـ 24/9/69 مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام آمره نمی باشد لذا موضوع از مصادیق مصوبات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود و اعتراض قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
اسماعیل فردوسی پور
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
-----------------------------------------------
شماره : 16044 /23/12052 ـ 24/6/69
بسمه تعالی
مدیرکل منابع طبیعی اصفهان
ضمن موافقت با پیشنهاد شماره 14019/10/2/69 مورخ 21/6/69 به استناد اختیارات موضوعه در ماده 32 آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب بدین وسیله اجازه داده میشود میزان 25 هکتار از اراضی ملی شده مرسوم به مرغ گچی واقع در بخش 6 کرارج شهرستان اصفهان مطابق نقشه پیوست را بمنظور احداث مسکن به کارکنان آن اداره کل با تایید خودتان از طریق شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان واگذار و نسبت به انتقال قطعی و بلاعوض اراضی موصوف اقدام لازم معمول و نتیجه را به سازمان جنگلها و مراتع کشور ارسال نمائید.
عیسی کلانتری
وزیر کشاورزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
38
تاریخ تصویب :
1375/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :