جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی : 21/12/63 کلاسه پرونده : 63/34
شماره دادنامه : 119
مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : مخالفت بند 1 از تصویب نامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی .
مقدمه : معاون دادسرای عمومی تهران اعلام داشته که بند 1 از تصویب نامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل حاکمیت دادگاهها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین واصل تفکیک قواست
زیرا بند 1 تصویبنامه مقرر داشته که به منظور جلوگیری از مبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی احکام تملیک دادگاهها و الزام به انجام تعهد در صورتی قابل ثبت دردفاتر اسناد رسمی است که انتقال گیرند از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتی امکان پذیر است که طبق ماده 2 قانون مزبور متقاضی واجد شرایط پیش بینی شده در آن قانون باشد بنابراین با این تصویبنامه جلوی اجرای احکام گرفته می شود و این عمل برخلاف صریح ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی است .
ثانیاً برخلاف اصل 157 قانون اساسی است که استقلال قوای سه گانه را تصریح کرده .
ثالثاً برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است یعنی این مصوبه ویا قانون مصوب بعدی نمی تواند احکام صادره قبلی ویا محکوم باجراء از تاریخ قبل را مقید کند دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از وزارت مسکن و شهرسازی و طرح مسئله در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجه الاسلام حاج آقا فیض قائم مقام دیوان و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأی می نماید .
« رأی هیأت عمومی »
نظر به اینکه تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسکونی فقط ثبت انتقال مالک را موکول به صدور مجوز از بنیاد مسکن دانسته و با اصل تحقق وقوع معاملات املاک و انتقال آن چه به توافق طرفین صورت گیرد ویا بنا به صدور حکم محاکم واقع شود خللی وارد نمی سازد . فلذا این تصویب نامه در حدود قانون نحوه انجام معاملات مسکونی صورت گرفته و مخالفت این تصویبنامه با قانون مذکور ویا سایر قوانین محرز نگردیده باتفاق آراء شکایت دادسرای تهران مردود اعلام می گردد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : محمد علی فیض
--------------------------------------------------

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
119
تاریخ تصویب :
1363/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :