جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


کمیسیون موضوع ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات مسکونی تصویب نمودند که :
1- بمنظور جلوگیری از تبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی احکام تملیک دادگاهها و الزام به انجام تعهد و دستورات اجرای ثبت در موردانتقال واحدهای مسکونی ، در صورتی در دفاتر اسناد رسمی قابل ثبت است که انتقال گیرنده از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد بنیاد مسکن در اینگونه موارد خارج از نوبت وبا رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون فوق الاشعار رسیدگی و جواز صادر می کند . لاکن در صورتیکه انتقال گیرنده سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و بانکها و شهرداریها باشند نیاز به اخذ مجوز نمی باشد .
2- متخصصینی که بمنظور ادامه تحصیل بخارج از کشور عزیمت نموده و پس از بازگشت در یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ویا نهادها تعهده سال خدمت داده باشند خارج از نوبت و بدون رعایت شرط مندرج در بند ج ماده 2 قانون می توانند مجوز خرید دریافت نمایند .
سید محمد اصغری وزیر دادگستری - سید کمال الدین نیکروش وزیر کشور - محمد شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10790
تاریخ تصویب :
1360/08/23
تاریخ ابلاغ :
1360/12/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :